• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Публічні закупівлі у Великій Британії
Опубліковано 14 серпня 2020 року о 13:21

Законодавство

Основним нормативним актом, який регламентує закупівлю товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальних громад у Великій Британії є Правила державних контрактів 2015 року (Public Contracts Regulations 2015) (далі – Правила), які імплементують положення Директиви 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі та скасування Директиви 2004/18/EC, директив 2014/23/ЄС, 2014/25/ЄС та Договору про функціонування ЄС.

Окрім того, окремі аспекти закупівель врегульовані Правилами державних контрактів щодо комунальних послуг 2016 року (Utilities Contracts Regulations 2016), Правилами державних контрактів з питань концесії 2016 року (Concession Contracts Regulations 2016) та Правилами з питань державних закупівель у сфері оборони та безпеки 2011 року (Defence and Security Public Procurement Regulations 2011).

Порогові значення (чинні з 1 січня 2020 року)

Законодавство про публічні закупівлі застосовується до замовників за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує £122976, а робіт – £4733252.

Виключення становлять закупівлі: субсидованих послуг (£189 330), спрощені закупівлі послуг (£663 540), невеликі лоти (товари і послуги – £70 778; роботи – £884 720), закупівлі у комунальному секторі (товарі і послуги – £378 660 (невеликі лоти £70 778); роботи – £4 733 252 (невеликі лоти £884 720)), концесійні контракти (£4 733 252), контракти у сфері безпеки і оборони (товарі і послуги – £378 660 (невеликі лоти £70 778); роботи – £4 733 252 (невеликі лоти £884 720)).

Допорогові процедури (глава 8 Правил) застосовуються у випадках:

 • закупівлі товарів, робіт та послуг центральними органами державної влади на суму понад £10 000;
 • закупівлі товарів, робіт та послуг іншими замовниками та NHS Trust на суму понад £25 000.

Види процедур закупівель

Закупівлі можуть здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур:

 • відкрита процедура (open procedure);
 • процедура з обмеженнями (restricted procedure);
 • інноваційне партнерство.

У деяких випадках замовники можуть застосовувати процедуру конкурентного діалогу або переговорну процедуру.

Перша група виключень включає роботи, товари або послуги, які відповідають одному або декільком з наступних критеріїв: потреби замовника не можуть бути задоволені без адаптації легко доступних рішень; вони включають проектні або інноваційні рішення; контракт не може бути присуджений без попередніх переговорів через конкретні обставини, пов'язані з природою, складністю або юридичною та фінансовою структурою, або через властиві їм ризики; технічні специфікації не можуть встановлюватись замовником з достатньою точністю посилаючись на стандарт, Європейську технічну оцінку, загальні технічні специфікації або технічний довідник, згідно змісту пунктів 2 - 5 додатку VII. Друга група виключень пов’язана із роботами, товарами або послугами, коли у відповідь на відкриту чи обмежену процедуру були представлені лише невідповідні вимогам або неприйнятні пропозицій.

Запрошення до участі у процедурі закупівлі (call for competition) здійснюється за допомогою контрактного повідомлення (contract notice).

Відкрита процедура (open procedure)

При проведені відкритих процедур будь-який бажаючий суб’єкт господарювання може подати пропозицію у відповідь на запрошення до участі у процедурі закупівлі. Мінімальний термін для отримання конкурсних пропозицій складає 35 днів від дати надсилання контрактного повідомлення. Пропозиція повинна супроводжуватись інформацією для якісного відбору, яку вимагає замовник.

Якщо замовники опублікували попереднє інформаційне повідомлення (prior information notice), яке не використовувалось як засіб запрошення до участі у конкурсних торгах, мінімальний термін для отримання конкурсних пропозицій може бути скорочений до 15 днів, за умови дотримання певних умов.

У разі стану терміновості, обґрунтованого замовником належним чином, коли часові межі у 35 днів стають недоцільними, замовник може встановлювати граничний термін, який становить не менше 15 днів від дати відправлення контрактного повідомлення.

Замовник може зменшити на п'ять днів термін для отримання конкурсних пропозицій (до 30 днів), якщо він визнає, що пропозиції можуть бути представлені за допомогою електронних засобів. 

Процедура з обмеженнями (restricted procedure)

При проведенні обмежених процедур, будь-який суб’єкт господарювання може подати заявку на участь (request to participate) у відповідь на запрошення взяти участь у конкурсних торгах (call for competition) шляхом надання інформації для якісного відбору, запитуваної замовником.

Мінімальний термін для подачі заявок на участь складає 30 днів від дати, на яку було надіслано контрактне повідомлення або, якщо у якості засобу запрошення до участі у конкурсних торгах використовується попереднє інформаційне повідомлення, запрошення для підтвердження зацікавленості.

Подавати пропозиції можуть тільки ті суб’єкти господарювання, яких замовник запросив зробити це після оцінки представленої ними інформації. Замовники можуть обмежити кількість прийнятних кандидатів, які будуть запрошені для участі в процедурі згідно статті 65 Правил. Мінімальний термін для отримання конкурсних пропозицій становить 30 днів від дати відправлення запрошення подати пропозицію.

Якщо замовник опублікував попереднє інформаційне повідомлення, яке не використовувалось як засіб запрошення до участі у конкурсних торгах, мінімальний термін для отримання конкурсних пропозицій може бути скорочений до 10 днів, за умови дотримання певних умов.

Територіальні замовники можуть встановлювати строк для отримання пропозицій за взаємною домовленістю між замовником і відібраними кандидатами за умови, що всі відібрані кандидати мають однаковий час для підготовки й подання своїх конкурсних пропозицій. За відсутності угоди про термін щодо отримання конкурсних пропозицій, цей термін повинен бути не менше 10 днів від дати відправлення запрошення до участі у конкурсних торгах.

Строк для отримання конкурсних пропозицій може бути зменшений до 25 днів якщо замовник визнає, що пропозиції можуть бути представлені за допомогою електронних засобів.

У разі стану терміновості, обґрунтованого замовником належним чином, коли часові межі стають недоцільними, замовник може встановлювати: (a) термін для подачі заявок на участь, який не повинен бути менше 15 днів від дати відправлення контрактного повідомлення; (b) термін для отримання конкурсних пропозицій, який не повинен бути менше 10 днів від дати відправлення запрошення до участі у конкурсних торгах.

Переговорна процедура закупівлі

При проведенні переговорної процедури закупівлі будь-який суб’єкт господарювання може подати заявку на участь у відповідь на запрошення взяти участь у конкурсних торгах шляхом надання інформації для якісного вибору, запитувану замовником.

У документації конкурсних торгів замовники визначають предмет закупівлі (subject-matter of the procurement), надавши опис своїх потреб і характеристики, необхідні для закуповуваних товарів, робіт чи послуг, і вказавши критерії присудження контракту. Вони також повинні вказати, які елементи опису визначають мінімальні вимоги, якім повинні відповідати всі пропозиції.

Представлена інформація повинна бути досить точною, щоб дозволити суб’єктам господарювання визначати характер і масштаби закупівель і вирішити, чи слід просити взяти участь у процедурі.

Мінімальний термін для подачі заявок на участь складає 30 днів від дати відправлення контрактного повідомлення або, якщо у якості засобу запрошення до участі у конкурсних торгах використовується попереднє інформаційне повідомлення, запрошення для підтвердження зацікавленості. Мінімальний термін для отримання первинних конкурсних пропозицій становить 30 днів від дати відправлення запрошення.

Тільки ті суб’єкти господарювання, яких замовник запросив зробити це після оцінки представленої ними інформації, можуть подавати первісну пропозицію, яка стане основою для подальших переговорів. Замовники можуть обмежити кількість прийнятних кандидатів, які будуть запрошені для участі в процедурі.

У деяких випадках і обставинах, викладених у Правилах, замовники мають право укласти державні замовлення через переговорну процедуру без попереднього опублікування.

Конкурентний діалог

При проведенні конкурентного діалогу будь-який суб’єкт господарювання може подати заявку на участь у відповідь на контрактне повідомлення шляхом надання інформації для якісного відбору, запитуваної замовником.

Мінімальний термін для подачі заявок на участь складає 30 днів від дати відправлення контрактного повідомлення. Участь у діалозі можуть брати лише ті суб’єкти господарювання, яких замовник запросив за результатами оцінки поданої інформації.

Замовники можуть обмежити кількість прийнятних кандидатів, які будуть запрошені для участі в процедурі.

Контракт присуджується лише на основі критерію найкращого співвідношення ціна-якість.

Замовники викладають свої потреби і вимоги у контрактному повідомленні, і вони повинні визначити ці потреби і вимоги в даному повідомленні та/або в описовому документі. У той же час і в тих же документах вони також повинні викласти і визначити обрані критерії присудження контрактів та орієнтовні терміни.

З обраними учасниками замовники відкривають діалог, мета якого полягає у виявленні та визначенні засобів, найбільш відповідних для задоволення їхніх потреб. Під час цього діалогу вони можуть обговорити всі аспекти закупівлі з вибраними учасниками. У ході діалогу замовники забезпечують рівність ставлення між усіма учасниками. З цією метою вони не повинні надавати інформацію на дискримінаційній основі, яка можуть дати деяким учасникам перевагу над іншими. Замовники не повинні розкривати іншим учасникам запропоновані рішення або іншу конфіденційну інформацію, отриману від кандидата або учасника торгів, що беруть участь у діалозі, без їхньої згоди. Така згода не повинна виражатись у загальній формі, натомість вона повинна надаватися з посиланням на очікувану передачу конкретної інформації.

Конкурентні діалоги можуть проводитись через низку етапів з метою зменшення кількості рішень, по яких проводитимуться переговори, за допомогою критеріїв присудження, зазначених у контрактному повідомленні або в іншому документі закупівель. У контрактному повідомленні чи в іншому документі закупівель замовник вказує, чи буде він використовувати цю опцію.

Інноваційне партнерство

Будь-який суб’єкт господарювання може подати заявку на участь у інноваційних партнерствах у відповідь на контрактне повідомлення шляхом надання інформації для якісного відбору, запитуваної замовником.

Інноваційне партнерство спрямоване на розвиток інноваційного продукту, послуги або робіт і подальшого придбання товарів, послуг або робот, за умови, що вони відповідають рівням ефективності та максимальної вартості, погодженим між замовниками та учасниками.

У документації конкурсних торгів замовник повинний визначити потребу в інноваційному продукті, послузі або роботі, яку не можна задовольнити шляхом придбання доступних на ринку товарів, послуг чи робіт. Необхідно вказати, які елементи цього опису визначають мінімальні вимоги, яких повинні дотримуватися учасники конкурсних торгів. Представлена інформація повинна бути досить точною, щоб дозволити суб’єктам господарювання визначити характер і масштаби необхідного рішення і вирішити, чи слід висловлювати прохання взяти участь у даній процедурі.

Замовник може прийняти рішення про створення інноваційного партнерства з одним або декількома партнерами, які здійснюють окрему науково-дослідну діяльність.

Мінімальний термін для подачі заявок на участь складає 30 днів від дати відправлення контрактного повідомлення.

Участь у процедурі можуть брати лише ті суб’єкти господарювання, яких замовник запросив за результатами оцінки поданої інформації. Замовники можуть обмежити кількість прийнятних кандидатів, які будуть запрошені для участі в процедурі.

Контракт присуджується лише на основі критерію найкращого співвідношення ціна-якість.

Рамкові угоди

Замовники можуть укладати рамкові угоди за умови, що вони застосовують процедури, передбачені законодавством.

Рамкова угода означає угоду між одним чи декількома замовниками і одним або декількома господарюючими суб'єктами, метою якої є встановлення умов, що регулюють контракти, які присуджуватимуться протягом певного періоду, зокрема щодо ціни і, при необхідності, передбаченої кількості. Термін дії рамкової угоди не повинен перевищувати чотири роки, крім виняткових випадків, обґрунтованих належним чином, зокрема, предметом рамкової угоди.

Динамічна система закупівель

Для часто здійснюваних покупок, чиї характеристики, загалом доступні на ринку, відповідають вимогам замовників, замовники можуть використовувати динамічну систему закупівель. Динамічна система закупівель працює як повністю електронний процес, і вона повинна бути відкрита протягом всього періоду дії системи закупівель для будь-якого суб’єкта господарювання, який задовольняє критеріям відбору. Вона може бути розділена на категорії продукції, робіт або послуг, визначені об'єктивно на основі характеристик закупівель, здійснюваних у рамках відповідної категорії. Такі характеристики можуть включати посилання на максимально допустимий розмір подальших конкретних контрактів або певну географічну область, в якій будуть виконуватися подальші конкретні контракти.

Для здійснення закупівель згідно динамічної системи, замовники слідують правилам обмеженої процедури.

Електронні аукціони

Замовники можуть використовувати електронні аукціони, де представлені нові ціни, переглянутий у бік зниження, та нові значення, що стосуються деяких елементів пропозицій. Для цього замовники структурують електронний аукціон у вигляді повторюваного електронного процесу, який відбувається після повної первинної оцінки пропозицій, що дозволяє упорядкувати їх за допомогою автоматичних методів оцінки. Певні державної контракти щодо надання послуг та певні державні контракти щодо виконання робіт, предметом яких є інтелектуальна робота, така як проектування робіт, яку не можна упорядкувати за допомогою автоматичних методів оцінки, не повинні бути об'єктом електронних аукціонів.

При проведенні відкритих або обмежених процедур або переговорної процедури закупівлі замовники можуть прийняти рішення, що присудженню державного контракту повинний передувати електронний аукціон, коли зміст документів закупівель, зокрема, технічні специфікації, можна встановити з точністю. За тих же обставин електронний аукціон може проводитися при відновленні конкурсу серед учасників рамкової угоди.

Якщо вимагається використання електронних засобів зв'язку замовники можуть вимагати, щоб пропозиції були представлені в форматі електронного каталогу або включали електронний каталог.

Центральна закупівельна організація

Замовники можуть придбавати товари та/або послуги від центрального закупівельного органу, який пропонує централізовану закупівельну діяльність

Нерегулярні спільні закупівлі 

Двоє або більше замовників можуть погодитися спільно проводити певні конкретні закупівлі. Якщо проведення процедури закупівлі в повному обсязі здійснюється спільно іменем і від імені всіх замовників, вони несуть солідарну відповідальність за виконання своїх зобов'язань. Це стосується також і тих випадків, коли один замовник управляє процедурою, діючи від свого імені та від імені інших замовників.


Проведення процедури

Перед запуском процедури закупівель замовники можуть проводити ринкові консультації з метою підготовки закупівель та інформування суб’єктів господарювання щодо їхніх планів закупівель та вимог. Для цього, замовники можуть, наприклад, шукати і приймати рекомендації від незалежних експертів чи органів або учасників ринку. Ці рекомендації можуть бути використані в процесі планування та проведення процедури закупівлі за умови, що такі консультації не призведуть до спотворення конкуренції і не призведуть до порушення принципів недискримінації та транспарентності.

В рамках підготовки до проведення закупівлі замовники готують технічну специфікацію (technical specifications), прийма.nm рішення щодо вимог маркування (labels), встановлення вимог щодо необхідності надання протоколів випробувань (test report) від органу з оцінки відповідності (або сертифікату), варіантів (variants). Також замовник може розділити закупівлю на окремі лоти.

Замовники можуть повідомити про свої наміри провести планові закупки за допомогою публікації попереднього інформаційного повідомлення (prior information notice). Повідомлення публікується Видавничим бюро Європейського Союзу або замовниками на своїх профілях покупця. Максимальний період, охоплений попереднім інформаційним повідомленням, повинен складати 12 місяців з дати, коли повідомлення передається для публікації.

За допомогою електронних засобів замовники надають необмежений і повний прямий безкоштовний доступ до закупівельної документації з дати публікації повідомлення або з того дня, коли було надіслано запрошення для підтвердження зацікавленості. Текст повідомлення або запрошення для підтвердження зацікавленості повинні мати інтернет-адресу, за якою можна отримати документи із закупок.

Замовники мають якнайшвидше проінформувати кожного кандидата і учасника торгів щодо рішень, прийнятих стосовно укладення рамкової угоди, присудження контракту або допуску до динамічної системи закупівель, у тому числі підстав для прийняття будь-якого рішення не укладати рамкову угоду, не присуджувати контракт, для якого було оголошено торги, відновити процедуру або реалізовувати динамічну систему закупівель.

Контракти присуджуються на основі встановлених критеріїв, за умови, якщо конкурсна пропозиція відповідає вимогам, умовам і критеріям, викладеним у повідомленні про контракт або у запрошенні підтвердити зацікавленість у документах щодо закупівель, а також походить від учасника, якого не виключено.

Кваліфікаційні вимоги до учасників

Правилами передбачена низка кваліфікаційних вимог, які висуваються до учасників закупівлель:

 • спроможність здійснювати професійну діяльність (замовник може висунути вимогу щодо підтвердження факту перебування в спеціальному галузевому чи торговому реєстрі країни, де зареєстрована компанія);
 • підтвердження економічного та фінансового стану (зокрема, висунення вимог щодо мінімального обсягу річного обороту компанії, відповідного рівня співвідношення між активами та зобов’язаннями, забезпечення належного страхування професійної відповідальності тощо);
 • доведення технічних та професійних спроможностей (зокрема, висунення вимог щодо наявності достатньої кількості людських та технічних ресурсів для належного виконання контракту, наявність у компанії відповідного досвіду з виконання такого роду замовлень та ін.).

Замовник також може встановлювати додаткові спеціальні умови, що стосуються оцінки виконання конкретного контракту. Такі вимоги можуть включати в себе певні економічні, інноваційні, екологічні чи соціальні вимоги.

При обмеженій процедурі мінімальна кількість кандидатів складає п'ять. При конкурсній процедурі з переговорами, процедурі конкурсного діалогу та у разі інноваційних партнерств мінімальна кількість кандидатів має бути три. У будь-якому випадку число запрошених кандидатів повинне бути достатнім для забезпечення реальної конкуренції.

Присудження контрактів 

Без шкоди для національних законів, правил та адміністративних положень, що стосуються цін на певні поставки або винагороди за ті чи інші послуги, замовники присуджують державні контракти за принципом найбільш економічно вигідної конкурсної пропозиції

Найбільш економічно вигідний конкурсна пропозиція з точки зору замовника повинна визначатись на основі цін або витрат з використанням підходу економічної ефективності, такого як, наприклад, урахування затрат протягом життєвого циклу, і може включати в себе краще співвідношення ціна-якість, яке повинне оцінюватися на основі критеріїв, включаючи якісні, екологічні та/або соціальні аспекти, пов'язані з предметом обговорюваного державного контракту. Такі критерії можуть, наприклад, включати:

 • якість, у тому числі технічні достоїнства, естетичні та функціональні характеристики, доступність, проектування для всіх категорій користувачів, соціальні, екологічні та інноваційні характеристики, торгівля та її умови;
 • організація, кваліфікація і досвід співробітників, які працюють над виконанням контракту, якщо якість призначеного персоналу може мати значний вплив на рівень виконання контракту; або
 • післяпродажне обслуговування та технічну допомогу, умови поставки, такі як дата поставки, процес поставки і термін поставки або період завершення.

У випадку коли замовник надсилає Видавничому бюро Європейського Союзу контрактне повідомлення для публікації, він зобов’язаний опублікувати це повідомлення на веб-ресурсі Contracts Finder протягом 24 годин з моменту отримання таких повноважень. Інформація, яка публікується у Contracts Finder повинна містити:

 • інтернет адресу для отримання тендерної документації;
 • строки подання пропозицій;
 • порядок та контактну особу для комунікацій;
 • будь-які інші вимоги для участі у закупівлі.


Допорогові закупівлі

Допорогові процедури (глава 8 Правил) застосовуються у випадках:

 • закупівлі товарів, робіт та послуг центральними органами державної влади на суму понад £10 000;
 • закупівлі товарів, робіт та послуг іншими замовниками та NHS Trust на суму понад £25 000.

У разі проведення допорогових закупівель замовник зобов’язаний розмістити відповідну інформацію на Contracts Finder.

Мінімальний строк подання пропозицій має бути достатнім для прозорого та недискримінаційного подання пропозицій учасниками. Передкваліфікаційна стадія в допорогових закупівлях не застосовується.


Поради для українських постачальників

Велика Британія є членом Угоди про закупівлі СОТ (GPA) та залишатиметься членом угоди після завершення перехідного періоду, пов’язаного із реалізацією Brexit. Окрім того, зобов’язання забезпечити взаємний доступу до ринків публічних закупівель на основі принципу національного режиму на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях для державних контрактів та договорів концесії у традиційних галузях економіки, а також у комунальному господарстві передбачені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Таким чином, до робіт, товарів, послуг і суб’єктів господарювання України замовники повинні застосовувати режим не менш сприятливий, ніж режим, що надається для робіт, товарів, послуг і суб’єктів господарювання Великої Британії та Євросоюзу.

Незалежно від виду тендеру, відкритого чи обмеженого, організатори та учасники зобов’язані чітко дотримуватися правил оформлення тендерної документації, забезпечення прозорості під час організації та проведення торгів. Зокрема, при розміщенні інформації про тендер, у випадку з державними організаціями, має бути забезпечено максимальний рівень публічного доступу. Всі сторони мають дотримуватися правил ділової етики, що регламентовано у Законі Великої Британії «Про компанії» 2006 року (Companies Act 2006) та не допускати хабарництва.

Для того, щоб покращити свої шанси на перемогу у тендері, компанії, що подають заявку на участь, мають дотримуватися вимог, зазначених у тендерній документації, об’єктивно оцінити свої технічні можливості та наявність необхідного досвіду, оцінити витрати, пов’язані з оформленням заявки та виконанням подальших зобов’язань, підготувати належним чином тендерні документи, а також спрогнозувати наскільки виконання контрактних зобов’язань вплине на поточну роботу підприємства.

Крім цього, важливим елементом перемоги у тендері є вчасна та першочергова подача своєї заявки на участь у тендері, для чого потрібно постійно відстежувати спеціалізовані інформаційні ресурси, де можуть бути опубліковані оголошення про проведення тендерів.

Організатор тендеру може встановлювати додаткові спеціальні умови, що стосуються оцінки виконання конкретного договору. Такі вимоги можуть включати в себе певні економічні, інноваційні, екологічні чи соціальні вимоги.

Інформація щодо публічних закупівель публікуються на електронній платформі ЄС – Tenders Electronic Daily/TED https://ted.europa.eu (до 31 грудня 2020 року), а також на спеціалізованому порталі британського уряду Contracts Finder (https://www.gov.uk/contracts-finder).

Інформація про тендери, які проводяться у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії, публікується на окремих ресурсах:

Public Contracts Scotland (Шотландія);

Sell2Wales (Уельс);

eSourcing NI та eTendersNI (Північна Ірландія).

З 1 січня 2021 року буде започатковано функціонування нового урядового сервісу у сфері публічних закупівель Find a Tender, на якому публікуватиметься вся інформація щодо публічних закупівель у Великій Британії. Починаючи з цієї дати, публікація повідомлень про публічні закупівлі Великої Британії на ресурсах Європейського Союзу буде неможлива.

Водночас такі сервіси як Contracts Finder, MOD Defence Contracts Online, Public Contracts Scotland, Sell2Wales and eTendersNI будуть доступними для пошуку тендерів з невисокою вартістю та деяких специфічних тендерів.

Актуальну інформацію щодо публічних закупівель Великої Британії можна знайти за посиланням: https://www.gov.uk/guidance/public-sector-procurement-policy

 • Пошук інформації про заплановані закупівлі.
 • Визначення коду товару, роботи та послуг відповідно до класифікатора, що використовується в сфері публічних закупівель.
 • Пошук тендеру (реєстрація на сайті Contracts Finder, MOD Defence Contracts Online, Public Contracts Scotland, Sell2Wales and eTendersNI та інших ресурсах).
 • Отримання тендерної документації.
 • Ознайомлення з тендерною документацією.
 • Звернення за роз’ясненнями до замовника (за потребою).
 • Підготовка та подача пропозиції.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux