Посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії

Київ 16:25

Алгоритм взаємодії МЗС України та закордонних дипломатичних установ з українськими підприємствами в рамках механізму Ради експортерів та інвесторів

В рамках МЗС України запроваджено єдиний механізм взаємодії Міністерства з діловими колами, їх об’єднаннями та асоціаціями з питань торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, який має на меті підвищити ефективність роботи Міністерства закордонних справ України та закордонних дипломатичних установ в зовнішньоекономічній сфері, забезпечити надання ними дієвої допомоги національним виробникам у розширенні ринків збуту української продукції та залученні іноземних інвестицій у пріоритетні сфери національної економіки.

Звернення вітчизняної компанії щодо отримання дипломатичного сприяння має бути надіслано на адресу Ради експортерів та інвесторів при МЗС України (посилання):

Міністерство закордонних справ України
Управління економічного співробітництва
Рада експортерів та інвесторів при МЗС України
01018, м. Київ, Михайлівська площа, 1
Ел. пошта: rei@mfa.gov.ua 
Факс: (044) 238-18-94.

Разом із зверненням має бути надіслана заповнена типова форма (комерційної mfa.gov.ua/mediafiles/sites/rei/files/Form_of_the_commercial_offer.doc /інвестиційної mfa.gov.ua/mediafiles/sites/rei/files/INVESTMENT_PROJECT.doc пропозиції) (посилання), бізнес-план проекту (у разі пошуку іноземних інвесторів), додаткові рекламно-презентаційні матеріали стосовно українського підприємства та його продукції.

Звернення до МЗС (готуються українською мовою) повинні:

- бути підготовленими на офіційному бланку та підписані керівником підприємства і скріплені печаткою;

- чітко окреслювати необхідну допомогу з боку МЗС;

- не суперечити чинному українському законодавству;

- по можливості зазначити іноземні країни, де є необхідним залучення українських дипустанов;

- містити додаткову інформацію, що може бути корисною для забезпечення ефективного опрацювання порушених у зверненні питань;

- містити дані щодо контактних осіб компанії.

За виключенням звернення до МЗС, всі інші документи повинні готуватись англійською мовою (або мовою країни, до якої надсилається пропозиція).

Обов’язкові для заповнення пункти в формах позначені символом «*». Детальніша інформація щодо Гармонізованої системи опису та кодування товарів (HCDCS) доступна на веб-сайті Всесвітньої митної організації, або інтернет-порталі FOREIGN TRADE ON-LINE™.

Разом з інвестиційною формою повинен бути надісланий бізнес-план відповідного проекту.

Запити не будуть опрацьовуватись МЗС у разі:

- невідповідності зазначених вище загальних вимог до запиту;

- незаповнених типових форм та обов’язкових пунктів в формах;

- заповнених формах українською або російською мовою (за виключенням, якщо пропозиція надсилатиметься до країн СНД);

- відсутності бізнес-плану (у разі, якщо мова йде про залучення іноземних інвестицій під певний проект), або його виконання українською або російською мовою;

- повторні запити, які вже опрацьовувались МЗС, та щодо яких була надана вичерпна відповідь заявнику.

МЗС України (РЕІ) та закордонні дипломатичні установи України:

- не здійснюють переклад тих чи інших інформаційних матеріалів, наданих українськими компаніями;

- не забезпечують редакційну перевірку правильності перекладу таких матеріалів іноземними мовами;

- не несуть відповідальності за можливі неточності у наданих матеріалах;

- опрацьовують запити ділових кіл та надають дипломатичного сприяння виключно інформаційного, консультаційного та організаційного характеру, яке не суперечить чинному українському законодавству, зокрема, у сфері державної та дипломатичної служби, антикорупційному законодавству, положенню про МЗС.

Детальніша інформація щодо зазначеного механізму взаємодії МЗС з діловими колами за посиланням: http://bit.ly/1Qd69B1

При цьому необхідно врахувати, що в рамках такої взаємодії економічні підрозділи ЗДУ можуть надавати діловим колам виключно інформаційне, консультаційне та організаційне сприяння, яке не суперечить чинному законодавству України, зокрема у сфері державної та дипломатичної служби, антикорупційному законодавству, положенню про МЗС України.

Співробітники ЗДУ не можуть брати безпосередню участь у переговорах представників українського бізнесу з їх іноземними партнерами, виступати посередниками під час здійснення ними комунікацій чи ділових операцій, надавати гарантії, рекомендації стосовно ти чи інших суб'єктів господарювання, надавати будь-яку іншу допомогу представникам ділових кіл, що не передбачена законодавством та виходить за межі їх повноважень і посадових інструкцій. Підтримка ЗДУ окремих проектів (контрактів) українських суб'єктів господарювання на політико-дипломатичному рівні може здійснюватися лише за відповідними письмовими дорученнями МЗС України.

У разі виникнення додаткових запитань звертайтеся до Відділу з економічних питань Посольства України у Великій Британії (Перший секретар Сауляк Тарас Анатолійович – economy@ukremb.org.uk).